Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

INZERÁT

Střední škola řemesel Kunice přijme:  

- zástupce ředitelky 

Požadavky:plná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících 

v platném znění, praxe učitele na škole zřízené podle §16 odst.9 ŠZ, znalost

školské legislativy, řídící schopnosti, komunikativnost.                           Nástup : ihned

- ekonoma/ekonomku školy.

Požadavky: ekonomické vzdělání a praxe v oboru, organizační a řídící schopnosti, orientace v právních předpisech                                                                    Nástup: ihned

- vedoucí školní jídelny

Požadavky:  středoškolské vzdělání                                                         Nástup: 1.7.2017

- uklízečku / uklízeče

Požadavky: bezúhonost                                                                               Nástup: ihned

- kvalifikovaného učitele / učitelku odborného výcviku pro obor vzdělání Kuchař

- kvalifikovaného  učitele / učitelku odborného výcviku pro obor vzdělání  Cukrář

- kvalifikovaného učitele / učitelku odborného výcviku pro obor vzdělání Květinář - florista

                                                                                                                    Nástup: srpen 2017

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 66 54 83

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice@ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv@kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.