Studium

5 +1 důvod proč jít k nám

1
Možnost ubytování
2
Strava z lokálních surovin
3
Osobní přístup
4
Krásné prostředí
5
Jedinečná praxe
+
A mnohem více!
i

Finanční podpora žáků: Ve školním roce 2020/2021 oborům vzdělání Potravinářská výroba (Cukrář) a Zahradnické práce (Květinář) bude poskytována, v průběhu jejich profesní přípravy, finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje.

Aktualita: Počínaje školním rokem 2021/2022 zaniká finanční podpora žákům oboru vzdělání Potravinářská výroba (Cukrář) a Zahradnické práce (Květinář). Posledním měsícem, kdy se stipendium bude vyplácet je červen 2021.

Více informací

Pro uchazeče o studium

Teoretické vyučování

Teoretická výuka probíhá 2 dny v týdnu, rozsah teoretické výuky činí 14 hodin týdně u žáků prvních ročníků a 12 hodin týdně u žáků druhých a třetích ročníků.

Odborný výcvik

Odborný výcvik, při kterém si žáci ověřují a upevňují teoretické znalosti z odborných předmětu a získávají praktické dovednosti potřebné pro výkon svého budoucího povolání

Výchova mimo vyučování

Střední škola řemesel Kunice nabízí svým žákům ubytování na internátě, pro tyto žáky je vzdělávání obohaceno o výchovu mimo vyučování, jejímž cílem je rozvíjení a upevňování kompetencí.