Aktuality

Den pro mateřinku

4. 10. 2019

2. 10. 2019 se v naší škole uskutečnilo setkání se 4 – 5ti letými žáčky mateřské školy. Děti přišly, aby s našimi žáky prožily environmentálně zaměřené dopoledne při realizaci programu o živočišných druzích žijících v naší přírodě. Jednalo se o deváté setkání na toto téma. Vybraní studenti školy pracovali s dvojicemi dětí. Pomáhali vybarvit vybraného tvora, sdělovali vše, co se o něm při přípravném dni naučili, modelovali společně odpovídající potravu z mandlové hmoty a učili děti rozeznávat domácí a divoká zvířata.

Setkání probíhalo v příjemné atmosféře a bylo přínosné pro obě skupiny.

Akce je prostředkem k naplňování průřezového tématu ŠVP „Člověk a životní prostředí“ a environmentální výchovy ve SŠŘ Kunice.