O škole

Střední škola řemesel Kunice je speciální střední škola, poskytující střední vzdělání s výučním listem žákům ze základních škol praktických, základních škol speciálních či základních škol, u kterých je pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem diagnostikován důvod pro vzdělávání ve speciální střední škole.

Škola se nachází v pěkném přírodním prostředí 15 km od Prahy. Pro žáky ze vzdálenějších míst je k dispozici internát, kde mohou být ubytováni od pondělí do pátku. Ve školním roce 2021/2022 aktuálně studuje 53 žáků.

Zřizovatelem Střední školy řemesel Kunice je Středočeský kraj, školné se neplatí.

Doprava ke škole je nejlepší z vlakové stanice Strančice autobusem číslo 462 do zastávky Kunice,Všešímy,SŠŘ. Autobusová zastávka se nachází přímo u školy.


Školní vzdělávací program

V současné době se ve Střední škole řemesel Kunice podle školních vzdělávacích programů vyučují tyto obory vzdělání:

  • RVP Potravinářská výroba – ŠVP Cukrář
  • RVP Stravovací a ubytovací služby – ŠVP Kuchař
  • RVP Zahradnické práce – ŠVP Květinář – florista
  • RVP Pečovatelské služby – ŠVP Pečovatel
  • RVP Prodavačské práce – ŠVP Prodavač

Sledujte nás na sociálních sítích