Organizace vzdělávání


Teoretické vyučování

Teoretické vyučování je tvořeno všeobecně vzděláváními (matematika, český a anglický jazyk, práce s počítačem, občanská a tělesná výchova) a odbornými předměty zaměřenými dle jednotlivých oborů vzdělání. Teoretická výuka probíhá 2 dny v týdnu, rozsah teoretické výuky činí 14 hodin týdně u žáků prvních ročníků a 12 hodin týdně u žáků druhých a třetích ročníků.

Odborný výcvik

Praktická část vzdělávání je naplňována předmětem Odborný výcvik, při kterém si žáci ověřují a upevňují teoretické znalosti z odborných předmětu a získávají praktické dovednosti potřebné pro výkon svého budoucího povolání. Odborný výcvik je vyučován 3 dny v týdnu, jeho rozsah činí u žáků prvních ročníků 18 hodin týdně a u žáků druhých a třetích ročníků 21 hodin týdně. Odborný výcvik je realizován ve vlastních dílnách a také na externích pracovištích sociálních partnerů školy. Na odborném výcviku je s žáky vždy učitel.

Výchova mimo vyučování – internát

Bližší informace naleznete ZDE.

Organizace školního roku 2022/2023

Státní sv. + řed. volno28. 9. – 30. 9. 2022
Podzimní prázdniny + st.sv.26. 10. – 28. 10. 2022
Státní svátek17. 11. 2022
Vánoční prázdniny23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Vysvědčení pololetní2. 2. 2023
Pololetní prázdniny3. 2. 2023
Jarní prázdniny13. 2. – 19. 2.
Velikonoční prázdniny a sv.6. 4. – 10. 4.
Státní svátky – pondělí1. 5., 8. 5.
Vysvědčení závěrečné30. 6. 2023
Velké prázdniny1. 7. – 3. 9.