Organizace vzdělávání


Teoretické vyučování

Teoretické vyučování je tvořeno všeobecně vzděláváními (matematika, český a anglický jazyk, práce s počítačem, občanská a tělesná výchova) a odbornými předměty zaměřenými dle jednotlivých oborů vzdělání. Teoretická výuka probíhá 2 dny v týdnu, rozsah teoretické výuky činí 14 hodin týdně u žáků prvních ročníků a 12 hodin týdně u žáků druhých a třetích ročníků.

Odborný výcvik

Praktická část vzdělávání je naplňována předmětem Odborný výcvik, při kterém si žáci ověřují a upevňují teoretické znalosti z odborných předmětu a získávají praktické dovednosti potřebné pro výkon svého budoucího povolání. Odborný výcvik je vyučován 3 dny v týdnu, jeho rozsah činí u žáků prvních ročníků 18 hodin týdně a u žáků druhých a třetích ročníků 21 hodin týdně. Odborný výcvik je realizován ve vlastních dílnách a také na externích pracovištích sociálních partnerů školy. Na odborném výcviku je s žáky vždy učitel.

Výchova mimo vyučování – internát

Bližší informace naleznete ZDE.

Organizace školní roku 2023/2024

Zahájení školního roku4. 9. 2023
Státní svátek28. 9. 2023
Podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10. 2023
Státní svátek17. 11. 2023
Vánoční prázdniny23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Vysvědčení pololetní31. 1. 2024
Pololetní prázdniny2. 2. 2024
Jarní prázdniny19. 2. – 25. 2. 2024
Velikonoční prázdniny28. 3. – 1. 4. 2024
Státní svátky1. 5., 8. 5. 2024
Vysvědčení závěrečné28. 6. 2024
Velké prázdniny29. 6. – 1. 9. 2024