Projekty

Střední škola řemesel Kunice za účelem modernizace a zkvalitňování vzdělávání podává průběžně žádosti o finanční podporu z různých mimorozpočtových zdrojů včetně evropských fondů.