Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Naše škola se od 1.7.2020 do 30.6.2023 účastní projektu  Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje 

č.p. –  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862