Internát

Internát se odlišuje od domova mládeže ve skladbě využívání volného času. Na internátě je volný čas organizovaný. Internátní žáci mají pevný režim, zúčastňují se volnočasových aktivit, starají se o chod internátu ve smyslu naplňování volného času smysluplnými aktivitami. Vycházky jsou možné v časech po odpoledním vyučování. Dále je možnost vybrat si z nabízených sportovních a tvořivých aktivit. Připravujeme i hudební a dramatické aktivity. V budově internátu je možné využívat počítačovou učebnu, kde probíhá doučování, relaxační zónu a poradenství v oblasti prevence, krizové intervence a kariérového poradenství. Samostatně lze využít stolní fotbal, televizi a deskové hry.

Kapacita internátu je 40 míst, což pokryje 90% žáků navštěvujících školu.

Výchova mimo vyučování

Na internátě probíhá bezpočet různorodých aktivit. Zaměřujeme se hlavně na pohyb v přírodě a práce se dřevem, fotografií, výzdobou a komunitními aktivitami.