Jídelna

Vedoucí školní jídelny

Slávka Zoulíková – jidelna@ssrkunice.cz, 323 640 082 provolba 1


Objednávání stravy

  • strava je automaticky přihlašována na celý měsíc
  • přihlašovací údaje jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny
  • neodhlášená strava propadá bez nároku na její náhradu

www.strava.cz, číslo jídelny 3311 (objednávání a odhlašování nejpozději do 6.00h příslušný den)

Číslo účtu školy 141 890 297/0100 , VS=rodné číslo žáka.


Cena stravy

Snídaně – 38 Kč / dotovaná cena 20 Kč (žáci, zaměstnanci)

Oběd – 64 Kč / dotovaná cena 35 Kč (žáci, zaměstnanci)

Večeře – 62 Kč / dotovaná cena 33 Kč (žáci, zaměstnanci)


Časový rozpis výdaje stravy

07.15 – 07.30 hod. – snídaně

11.20 – 11.35 hod. – výdej obědů do jídlonosičů, případně odvoz (cizí strávníci)

11.40 – 12.10 hod. – oběd (žáci a zaměstnanci)

12.15 – 12.45 hod. – oběd (cizí strávníci)

17.15 – 17.45 hod. – večeře