Školní poradenské pracoviště

ŠPP (školní poradenské pracoviště) nabízí poradenské a konzultační služby ve škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). Poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům s cílem iniciovat aktivity vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o žáky naší školy.


Vedoucí ŠPP, sociální pracovnice:  Vladimíra Šubrtová (ssrkunice@ssrkunice.cz)

Výchovný poradce:  Mgr. Vladimír Blažek (vladimir.blazek@ssrkunice.cz)

Metodik prevence ve škole:  Ing. Eva Sommerová (eva.sommerova@ssrkunice.cz)

Kariérový poradce:  Ing. Barbora Chomátová (barbora.chomatova@ssrkunice.cz)