Historie

1895

25.dubna 1895 požádal pan Jan Müller, továrník z Prahy, o stavební povolení k výstavbě domu na pozemku 1758 ve Všešímech. Jednopatrový dům s č.p. 18 v tomto roce byl postaven.

1950

Dům s pečovatelskou službou – holubník.

1960

V roce 1960 převzalo budovu Ústředí svazu spotřebních družstev z Prahy a zřídilo zde Školu pro aranžéry. Vyučování probíhalo v tříměsíčních cyklech. Z důvodu malého zájmu o tento obor byla činnost této školy v roce 1967 ukončena.

1968

13.12.1968  převzal budovu Středočeský krajský národní výbor, a od 1.září 1969 začíná v této budově období speciálního školství. Jako první byl otevřen dvouletý obor Pracovnice služeb.

1980

Základní škola v obci Kunice byla v provozu do roku 1979, kdy byla rozhodnutím rady ONV Praha-východ zrušena. Od roku 1980 do roku 2014 je budova školy využívána pro výuku žáků Střední školy řemesel Kunice.

2016

Od roku 2016 je škola umístěna pouze v budově ve Všešímech, č.p. 18.