Aktuality

Digi učitel

22. 3. 2021

Hlavním cílem je zajištění metodické a technické podpory pro
využití a integraci digitálních.technologií do výuky
a chodu spolupracujících 12 ZŠ a 12 SŠ, a to prostřednictvím
nově vytvořených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na
zvýšení digitálních kompetencí pedagogů.