Aktuality

Exkurze v zemědělském muzeu

2. 3. 2023

2. března 2023 jsme navštívili Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné.
Něco o historii – první sbírky muzea vznikly po jubilejní zemské výstavě v Praze. V letech 2015 – 2020 prošla budova na Letné a její výstavní prostory generální rekonstrukcí. Součástí “oživení” muzea byl vznik nových expozic, které mapují historii jednotlivých zemědělských oborů, kromě zemědělství tedy i rybářství, lesnictví, myslivost, gastronomii, zabývají se problematikou ochrany půdy a vody v krajině, je zde i pracoviště související s archeologickou činností. V rámci rekonstrukce byla na střeše budovy vybudovaná střešní terasa s vyhlídkou, výstavním prostorem a malým políčkem. Výhled z
ní se přiřadil k nejkrásnějším výhledům na Prahu. Expozice (včetně terasy) mají bezbariérový přístup. Dalším výstavním prostorem je muzejní dvůr, kde probíhají výstavy a kde je také stálá expozice s živými hospodářskými zvířaty.
Co můžete vidět v jednotlivých expozicích:
– Jede traktor – expozice představuje více než dvacet typů traktorů od tuzemských i
zahraničních výrobců od roku 1917 do roku 1953.
– Rybářství – expozice prezentuje rybářství jako významnou činnost člověka měnící a
ovlivňující krajinu.
– Zemědělství – expozice seznamuje s historií zemědělství i cyklem hospodářského roku,
přibližuje a shrnuje vývoj zemědělství od pravěku až po současnost, představuje
sbírkové předměty, například ruchadlo bratranců Veverkových.
– Voda v krajině – expozice nabízí nespočet úhlů pohledu na vodu v krajině, v řekách, v
lidských životech, dominantou je plastický model České republiky, na němž se
promítají hlavní rybniční soustavy, povodí i rozvodí.
– Myslivost – expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání,
profese i koníčka mnoha lidí, představuje ji i jako hospodářsky přínosný obor, který je
schopný produkce kvalitních potravin

– Laboratoř ticha – živý les vsazený do futuristické laboratoře, jeho součástí jsou interaktivní kamery, projekční plochy, mikrofony, automatizované systémy na zavlažování a klimatizaci.

– Gastronomie – expozice má dvě části, dětskou gastronomoii a moderní profesionálně

vybavené gastrostudio.

– Malý selský dvorek – venkovní expozice s hospodářskými zvířaty

– Živá zahrada výhledů – expozice na střeše muzea, prostorný trávník, políčko se zemědělskými plodinami, včelími úly a prostorem pro malé panelové výstavy.

Moc se nám líbily všechny expozice, ale hlavně výstava traktoru v přízemí, mohli jsme si na některé traktory sednout a vyfotit se. Je zde také trenažer, kde jsme si vyzkoušeli jízdu traktorem. Vyhlídka na střeše muzea nás nadchla.

Doporučujeme udělat si do muzea výlet. Vojta, Dan, Martin, Vojta, Anička, Hanička, Jakub, Milda, Tomáš, Petr, Pavlík, Vítek, Martin