Aktuality

Týden ochrany životního prostředí

29. 4. 2019

Ve dnech 8. – 12. 4. 2019 se ve SŠŘ Kunice uskutečnil již 17. Týden na podporu ochrany životního prostředí. Aktivity letošního ročníku byly zaměřeny zejména na problematiku odpadů – jeho množství, nebezpečí s ním spojená, způsoby likvidace a recyklace, znečištění vod, ovzduší, půdy.

Žáci se do problematiky ponořili nejprve při výukovém programu, kdy zkusili mj. uvažovat jako hospodařící rodiny.

Při tematických exkurzích se seznámili s provozem Ústřední čistírny odpadních vod v Praze Bubenči, Sběrného dvora a třídírny odpadu v Praze Vysočanech a Skládky komunálního odpadu Praha – Ďáblice.

Uklidili několik tras v okolí školy při akci „Ukliďme svět – Čistý Ladův kraj“.

Velice vydařená byla přednáška „Tango Antarkrica“ Marie Bulínové o expedici do Antarktidy.

Pro výuku byla vybrána tematicky zaměřená látka.

V odpoledních hodinách k ekologii směrovaly aktivity i vychovatelky. Tradičně byla vyčištěna studánka Všešímka, při přednášce se žáci dozvěděli něco o vlivu stravy na zdraví a zábava se konala u táboráku.

V závěru týdne žáci zúročili získané znalosti při soutěžním plnění úkolů v Ekologickém dni „Žiju, tedy jsem! Nechám žít i Zem?“ Vítězná družstva byla odměněna sladkostmi.

Doležalová Vladimíra
koordinátorka EVVO